เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดงาน Open House Big Brother ครั้งที่ 34 และสัมมนาวิชาการ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปจำนวนมาก พร้อมพาเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ GMP และสัมผัสกับ ชุดเครื่องจักรแปรรูปอาหารและสมุนไพร “เทคโนโลยี การอบแห้งแบบพ่นฝอย ด้วยเครื่อง Spray Dryer และ Falling Film Evaporator” ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ซอยพหลโยธิน 80 ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมี พลเอก ดนัย มีชูเวช ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ

พลเอก ดนัย มีชูเวช กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่สมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นวัตถุดิบทางด้านอาหารและสมุนไพรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ในเรื่องการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การผลิตอย่างมีประสิทฆธิภาพอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตเป็นอย่างดี

“ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมเครื่องจักรกลไทย จึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย จากบริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี เข้ามาเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย คณาจารย์ เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป และถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกคน จะได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป” พลเอก ดนัย กล่าว

ด้าน นางเสาวลักษณ์ กาญจนคงคา กรรมการบริหารบริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก และในบางปีมีผลผลิตมากจนล้นตลาด ทำให้ราคาตก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการพัฒนาชุดเครื่องจักรแปรรูปเป็นผง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าแล้ว ยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตได้อีกด้วย

สำหรับ เครื่องจักร Spray dryer & Evaporator หรือเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่บริษัทได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความเหนียวมากๆ สามารถทำให้กลายเป็นผงได้โดยไม่จับตัวเป็นก้อน และไม่ติดผนังถังอบแห้ง ซึ่งจะใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สมุนไพร สินค้าเกษตรทุกชนิด นม ฯลฯ

หลักการทำงานของเครื่อง Spray dryer & Evaporator คือการพ่นของเหลวให้กลายเป็นละอองระเหยน้ำออกไปเป็นผง ซึ่งผงนี้จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก และมักหลุดออกไปจากกระบวนการผลิต ทำให้เกิดการสูญเสีย ยกตัวอย่างเช่น น้ำนมซึ่งมีสัดส่วนของน้ำ 90 เปอร์เซ็นต์ และเนื้อนม 10 เปอร์เซ็นต์ หากนำน้ำนม 100 กิโลกรัมมาทำให้เป็นผงโดยเครื่อง Spray dryer & Evaporator ที่มีประสิทธิภาพจะได้นมผง 10 กิโลกรัม หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่จากการสำรวจเครื่องจักรทั่วไปพบว่า มีประสิทธิภาพในการกักเก็บผงเพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จึงเกิดการสูญเสียไปในกระบวนการผลิตถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงจากยุโรปจะสามารถเก็บกักผงได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีราคาค่อนข้างสูง

ขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาเครื่อง Spray dryer & Evaporator จนปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่ราคาจำหน่ายถูกกว่าครึ่งหนึ่งของเครื่องจักรจากยุโรป จึงช่วยลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ และการสูญเสียเงินตราต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับการอบรมในครั้งต่อไป ครั้งที่ 35 จะจัดขึ้นในวันที่ 13 ก.พ. 2562 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อได้ที่โทร. 02-574-2275, 093-140-275 อีเมล : spraydrytech@gmail.com เว็บไซต์ : www.eurobesttechnology.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here