ทีมงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตผลิตภัณฑ์ในทางเครื่องสำอาง น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเป็นธรรมชาติ เป็นผลงานวิจัยคิดค้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม นักศึกษาปริญญาเอก ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1703000996 นับเป็นข่าวน่ายินดีของสาวๆในการทำความสะอาดผิวหน้า ชะล้างเครื่องสำอางได้โดยไม่ต้องทำความสะอาดซ้ำ และยังคงความชุ่มชื้นแก่ผิว และผ่อนคลายให้กับผิวหน้าด้วยกลิ่นที่เป็นธรรมชาติ ผลงานนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (Seoul International Invention Fair 2017)

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญทางภาคใต้ น้ำยางพารา สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ นอกจากน้ำยาง ไม้ยางที่เป็นผลผลิตสำคัญแล้ว ยังมีเมล็ดซึ่งไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ถูกทิ้งในสวนยางพาราจำนวนมาก จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เมล็ดยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธนภร อำนวยกิจ เปิดเผยว่า เมล็ดยางพาราจะมีสีน้ำตาลลายขาวคล้ายเมล็ดละหุ่ง ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเนื้อใน (kernel) และส่วนที่เป็นเปลือกนอก (shell) ภายในเนื้อในของเมล็ดยางพารามีน้ำมันเป็นส่วนประกอบร้อยละ 35-45 โดยทั่วไปน้ำมันจากเมล็ดยางพาราจะมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัว

ทีมงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ นำน้ำมันจากเมล็ดยางพารามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งประเด็นไปที่การเลือกสารลดแรงตึงผิวที่เหมาะสม และทำการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ความคงตัว และประสิทธิภาพในการทำความสะอาดของผลิตภัณฑ์ ขณะนี้มีภาคเอกชนให้ความสนใจร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้ว คือ บริษัทสยามอะพาร่า จำกัด

สำหรับการสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพารา ทีมงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ต้นยางในท้องถิ่น และพบว่าต้นยางพาราในภาคใต้ให้ปริมาณน้ำมันสูงกว่าต้นยางพาราในภาคอื่นๆ มีขั้นตอนการผลิตคือทำความสะอาด ล้างเมล็ดยางด้วยน้ำสะอาด อบให้แห้ง บดเนื้อในเมล็ดยางให้เป็นผงละเอียด สกัดด้วยตัวทำละลายจะได้น้ำมันเมล็ดยางพารา เทคโนโลยีในกระบวนการสกัด ที่จะได้ปริมาณของน้ำมันมากที่สุด และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในทางเครื่องสำอาง และทำการประเมินคุณสมบัติต่างๆของน้ำมันทั้งทางด้านกายภาพและเคมี รวมถึงความปลอดภัย เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างมีคุณภาพ ผสมผสานการนำเทคโนโลยีการเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางที่ใช้อัตราส่วนสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุหลายๆ ชนิดเข้าด้วยกัน เกิดเป็นโลชั่นน้ำนมเมื่อน้ำมันสัมผัสกับน้ำจากการทดลองใช้สามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด ชะล้างเครื่องสำอางได้โดยไม่ต้องทำความสะอาดซ้ำ และยังคงความชุ่มชื้นแก่ผิว พร้อมทั้งบำรุงเพิ่มความสดชื่นและผ่อนคลายให้กับผิวหน้าด้วยกลิ่นที่เป็นธรรมชาติ

เป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากเมล็ดยางอย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงการเพิ่มศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีภายในประเทศต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ รักษาความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง

จากการส่งผลงานดังกล่าวเข้าประกวดและสาธิตการใช้จริงเพื่อทำความสะอาดเครื่องสำอาง ทำให้ได้รับรางวัลเหรียญทองในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (Seoul International Invention Fair 2017) ที่จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมส่งผลงาน 43 ประเทศ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here