เตรียมพบกับงานยางสุดอลังฯแห่งปี “GRTE 2018 – Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2018”

บริษัท เทคโนบิซ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าชมงานแสดงสินค้าด้านยาง น้ำยาง และยางล้อ ครั้งที่ 4 “GRTE 2018 - Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2018” 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไบเทค-บางนา...

สยยท.จับมือ ม.แม่โจ้ เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหายางพาราอย่างครบวงจร

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานเครือข่าย สยยท.ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดตั้งศูนย์นวตกรรมยาง แม่โจ้ โดยมีผศ. พาวิน มะโนมัย รองอธิการบดี ม.แม่โจ้ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยรศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์( IQS) ผศ.อุมาพร อุประ คณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม และผู้คณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง...

ส่องตลาดถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง คาดว่าจะมีมูลค่า 7.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2019

รายงานล่าสุด เรื่อง “ตลาดถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง เป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ขนาด ส่วนแบ่ง การเติบโต และแนวโน้มทั่วโลก ระหว่างปี 2013-2019 ซึ่งวิเคราะห์โดย Transparency Market Research (TMR) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ระบุว่า ตลาดถุงมือยางใช้แล้วทิ้งทั่วโลก ประเมินว่า จะมีมูลค่า 5.21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อปี  2012 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2019 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 6.2% ระหว่างปี 2013 – 2019 อุตสาหกรรมถุงมือยางใช้แล้วทิ้งทั่วโลก ในส่วนของปริมาณ เมื่อปี 2012 เท่ากับ 200.18 พันล้านชิ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะสูงขึ้นอีก จากความตระหนักด้านสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก...

บึงกาฬคึกคักอีกครั้ง จัดงานยางพาราเอ็กซ์โปครั้งยิ่งใหญ่ อัดแน่นนวัตกรรม-แปรรูปเพิ่มมูลค่า

“บึงกาฬ” จัดใหญ่ “วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561” ชูโมเดลประชารัฐยางพาราสู่มหกรรมเอ็กซ์โปปี”61 ดันนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เปิดประตูสู่อินโดจีน เมื่อเร็วๆนี้ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ นายเฉิน หูเชิง ผู้แทนบริษัทรับเบอร์ วัลเล่ย์ ผู้ผลิตเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจากประเทศจีน นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสาย...

โครงการส่งเสริมการใช้ยางฯ นำร่องรับซื้อแล้ว 5 จังหวัด รวม 2,000 ตัน ยันเปิดราคารับซื้อล่วงหน้า กำหนดราคาอย่างเป็นธรรมเท่ากัน ณ หน้าโรงงานฯ

การยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงการรับซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เบื้องต้นเริ่มนำร่องรับซื้อน้ำยางสด จำนวน 2,000 ตัน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ยืนยัน กยท.ประกาศราคารับซื้อยางล่วงหน้า 1 วัน พร้อมกำหนดราคากลางอย่างเป็นธรรม และรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรฯ ในราคาเท่ากัน ณ โรงงานแปรรูปทุกแห่ง นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายของทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและผลักดันราคายางให้เกิดเสถียรภาพ ซึ่ง...

กรมบัญชีกลาง แจงหน่วยงานรัฐสามารถซื้อยางพาราจาก กยท.ได้ ไม่ขัดกม.จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานข้อมูลการใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อย ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน สนามกีฬาทั่วประเทศ หลังจากได้หารือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะสามารถกำหนดเงื่อนไข ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องใช้น้ำยางพาราที่ซื้อจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เท่านั้น จะเป็นการขัดกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560...

ภาคเอกชนยางพารา ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จับมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางร่วมกัน

สภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สยยท.) สมาคมพ่อค้ายางไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยาง) สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย และสมาคมผลิตไม้ยางพาราไทย (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) จำนวน 6 องค์กร ระดับประเทศ ได้ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น....

ปิ๊ง! แนวคิด เชื่อมสถาบันเกษตรกร-ผู้ประกอบกิจการยาง จับมือผลิตรองเท้าแตะยางพาราส่งขาย สร้างรายได้เพิ่มมูลค่า

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ผุดไอเดีย ประสานระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ผลิตยางแผ่นรมควัน จับมือผู้ประกอบกิจการยางด้านผลิตภัณฑ์ แปรรูปรองเท้าแตะจากยางพาราจำหน่าย ป้อนกลุ่มนักท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัด สร้างรายได้เพิ่มมูลค่า พร้อมจำหน่ายแน่!!! ปลายปีนี้ นายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในปัจจุบันที่สภาวะราคายางมีความผันผวน ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายให้ กยท.จ. สนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสามารถประกอบอาชีพการทำสวนยางได้อย่างยั่งยืน คือ การไม่พึ่งพาแค่ราคายางในการขายวัตถุดิบเท่านั้น ดังนั้น...

กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ – กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวเขาลาหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่ชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่ ณ บ้านห้วยหก ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอน้ำ – กักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคม นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย...

ราคาคาร์บอนเครดิตต่ำเกินไปกว่าจะปกป้องป่าไม้จากการปลูกยาง

จากข้อมูลของ Global Forest Reporting Network การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ ใน Nature Communications ระบุว่า สวนยางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 86,000 ตร กม (33,200 ตร ไมล์) ในขณะที่การปลูกยางขยายตัว นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ธรรมชาติต่างก็มีความกังวลว่า จะกระทบต่อป่าเขตร้อนและสัตว์ป่า โดยเฉพาะป่าในกัมพูชา จีน...

Stay connected

111FansLike
1,066FollowersFollow
10,887SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

ไอท้อปพลัส เปิดรับ 500 ธุรกิจ นำร่องใช้ AUTODIGI ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ ผู้ช่วยทำมาร์เกตติ้งง่ายๆ ด้วยตัวเอง

บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร และเป็น Google Premiere Partner หรือตัวแทนผู้ให้บริการ Google AdWords อย่างเป็นทางการ ปิ๊งไอเดียผุด AUTODIGI แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลสำเร็จรูปสัญชาติไทยรายแรก ผ่านโครงการ “Mission to Google Automation Platform” รับสมัครผู้ประกอบการ 500 ราย...

3 ประเทศ เดินหน้ามาตรการจำกัดการส่งออก 240,000 ตัน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo)ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย พร้อมเดินหน้ามาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก 3 ประเทศรวม 240,000 ตัน ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด ได้มีการหารือในหลายประเด็น รวมถึงในเรื่องมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก (Agreed Export Tonnage Scheme : AETS) ครั้งที่ 6 ซึ่งทั้ง 3 ประเทศสมาชิกเห็นชอบที่จะดำเนินการควบคุมการส่งออกภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยจะร่วมกันจำกัดปริมาณการส่งออกยางพารารวม 240,000...

น้อมรำลึกบิดายางพารา จัดพิธีสักการะฯ เนื่องในวันยางพาราแห่งชาติ ปี 62

(9 เม.ย. 62) ที่ผ่านมา กยท. จัดพิธีสักการะ - บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เพื่อน้อมรำลึกบิดาแห่งยางพาราไทย ในวันยางพาราแห่งชาติ ปี 2562 โดย มีนายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวคำสดุดีในพิธีบวงสรวง และวางพวงมาลาร่วมกับ นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร กยท. และผู้แทนเกษตรชาวสวนยาง ณ อนุสาวรีย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี จ.ตรัง นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า กยท. กำหนดจัดกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นที่จังหวัดตรัง เนื่องจากเป็นต้นกำเนิดของการปลูกยางพาราครั้งแรกของประเทศไทย ณ...