เร่งจ่ายเงินชดเชยรายได้คนกรีดยาง กยท. หลังเริ่มมาตรการหยุดกรีดยางในพื้นที่รัฐ ตามโครงการควบคุมปริมาณผลผลิต

การยางแห่งประเทศไทย เร่งจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่คนกรีดยางในพื้นที่สวนยางของ กยท. แล้ว หลังเริ่มมาตรการหยุดกรีดยางในสวนยางของรัฐในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตามเป้าหมายโครงการควบคุมปริมาณผลผลิตของรัฐบาล ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากมาตรการหยุดกรีดยางในพื้นที่ของรัฐบาล 3 หน่วยงาน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวนประมาณ 100,000 ไร่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นอีกแนวทางเพื่อลดผลผลิตยางออกสู่ตลาด ช่วยกระตุ้นให้มีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้น...

สยยท.จับมือ ม.แม่โจ้ เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหายางพาราอย่างครบวงจร

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานเครือข่าย สยยท.ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดตั้งศูนย์นวตกรรมยาง แม่โจ้ โดยมีผศ. พาวิน มะโนมัย รองอธิการบดี ม.แม่โจ้ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยรศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์( IQS) ผศ.อุมาพร อุประ คณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม และผู้คณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง...

บึงกาฬคึกคักอีกครั้ง จัดงานยางพาราเอ็กซ์โปครั้งยิ่งใหญ่ อัดแน่นนวัตกรรม-แปรรูปเพิ่มมูลค่า

“บึงกาฬ” จัดใหญ่ “วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2561” ชูโมเดลประชารัฐยางพาราสู่มหกรรมเอ็กซ์โปปี”61 ดันนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เปิดประตูสู่อินโดจีน เมื่อเร็วๆนี้ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ นายเฉิน หูเชิง ผู้แทนบริษัทรับเบอร์ วัลเล่ย์ ผู้ผลิตเครื่องกรีดยางอัตโนมัติจากประเทศจีน นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสาย...

โครงการส่งเสริมการใช้ยางฯ นำร่องรับซื้อแล้ว 5 จังหวัด รวม 2,000 ตัน ยันเปิดราคารับซื้อล่วงหน้า กำหนดราคาอย่างเป็นธรรมเท่ากัน ณ หน้าโรงงานฯ

การยางแห่งประเทศไทย ชี้แจงการรับซื้อยางโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เบื้องต้นเริ่มนำร่องรับซื้อน้ำยางสด จำนวน 2,000 ตัน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ยืนยัน กยท.ประกาศราคารับซื้อยางล่วงหน้า 1 วัน พร้อมกำหนดราคากลางอย่างเป็นธรรม และรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรฯ ในราคาเท่ากัน ณ โรงงานแปรรูปทุกแห่ง นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายของทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและผลักดันราคายางให้เกิดเสถียรภาพ ซึ่ง...

ส่องตลาดถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง คาดว่าจะมีมูลค่า 7.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2019

รายงานล่าสุด เรื่อง “ตลาดถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง เป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ขนาด ส่วนแบ่ง การเติบโต และแนวโน้มทั่วโลก ระหว่างปี 2013-2019 ซึ่งวิเคราะห์โดย Transparency Market Research (TMR) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ระบุว่า ตลาดถุงมือยางใช้แล้วทิ้งทั่วโลก ประเมินว่า จะมีมูลค่า 5.21 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อปี  2012 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 7.85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2019 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 6.2% ระหว่างปี 2013 – 2019 อุตสาหกรรมถุงมือยางใช้แล้วทิ้งทั่วโลก ในส่วนของปริมาณ เมื่อปี 2012 เท่ากับ 200.18 พันล้านชิ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะสูงขึ้นอีก จากความตระหนักด้านสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก...

กรมบัญชีกลาง แจงหน่วยงานรัฐสามารถซื้อยางพาราจาก กยท.ได้ ไม่ขัดกม.จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานข้อมูลการใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อย ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน สนามกีฬาทั่วประเทศ หลังจากได้หารือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะสามารถกำหนดเงื่อนไข ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องใช้น้ำยางพาราที่ซื้อจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เท่านั้น จะเป็นการขัดกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560...

ภาคเอกชนยางพารา ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จับมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางร่วมกัน

สภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สยยท.) สมาคมพ่อค้ายางไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยาง) สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย และสมาคมผลิตไม้ยางพาราไทย (ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ) จำนวน 6 องค์กร ระดับประเทศ ได้ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น....

ปิ๊ง! แนวคิด เชื่อมสถาบันเกษตรกร-ผู้ประกอบกิจการยาง จับมือผลิตรองเท้าแตะยางพาราส่งขาย สร้างรายได้เพิ่มมูลค่า

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ผุดไอเดีย ประสานระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ผลิตยางแผ่นรมควัน จับมือผู้ประกอบกิจการยางด้านผลิตภัณฑ์ แปรรูปรองเท้าแตะจากยางพาราจำหน่าย ป้อนกลุ่มนักท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรมในจังหวัด สร้างรายได้เพิ่มมูลค่า พร้อมจำหน่ายแน่!!! ปลายปีนี้ นายพิสิษฐ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในปัจจุบันที่สภาวะราคายางมีความผันผวน ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายให้ กยท.จ. สนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสามารถประกอบอาชีพการทำสวนยางได้อย่างยั่งยืน คือ การไม่พึ่งพาแค่ราคายางในการขายวัตถุดิบเท่านั้น ดังนั้น...

กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ – กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวเขาลาหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่ชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่ ณ บ้านห้วยหก ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอน้ำ – กักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคม นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย...

ราคาคาร์บอนเครดิตต่ำเกินไปกว่าจะปกป้องป่าไม้จากการปลูกยาง

จากข้อมูลของ Global Forest Reporting Network การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆ นี้ ใน Nature Communications ระบุว่า สวนยางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 86,000 ตร กม (33,200 ตร ไมล์) ในขณะที่การปลูกยางขยายตัว นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ธรรมชาติต่างก็มีความกังวลว่า จะกระทบต่อป่าเขตร้อนและสัตว์ป่า โดยเฉพาะป่าในกัมพูชา จีน...

Stay connected

106FansLike
1,066FollowersFollow
9,594SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Block title

Latest article

เศรษฐกิจไทยปี 2018 ขยายตัว 4.1 คาดปี 2019 จะขยายตัวแค่ 3.8%

โดย พนันดร อรุณีนิรมาน และ จิรายุ โพธิราช Economic Intelligence Center (EIC) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ปี 2018 ขยายตัวเร่งขึ้นที่ 3.7%YOY จากที่เติบโต 3.2%YOY ในไตรมาสก่อนหน้า หรือคิดเป็นการเติบโต 0.8%QOQ_sa ทำให้ทั้งปี 2018 เศรษฐกิจไทยขยายตัว...

ส่องตลาดถุงมือผ่าตัดทั่วโลกอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568

ตลาดถุงมือผ่าตัดทั่วโลก มีการวิเคราะห์ว่า จะมีมูลค่า 1,110 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 และคาดว่าจะถึง 1,760 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2568 มีอัตราเติบโตที่ CAGR 6.8% ในช่วงปี 2562-2568 จากการรายงานของบริษัทวิจัย QY Research มองว่า ถุงมือผ่าตัดเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องแพทย์ในห้องผ่าตัด (OR) วัตถุประสงค์หลักของถุงมือผ่าตัดคือการทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันสำหรับศัลยแพทย์และพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคหรือเชื้อโรคที่เป็นไปได้ ขณะทำงานกับเครื่องมือผ่าตัด ทั้งนี้ ปริมาณการใช้ตลาดถุงมือผ่าตัดทั่วโลกอยู่ที่ 2,563.51 ล้านคู่ในปี...

กยท. เดินหน้ากิจกรรม CSR มอบสนามตะกร้อปูพื้นยาง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดโครงการและส่งมอบสนามตะกร้อจากยางพาราแก่เทศบาลนครตรัง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมด้านการดำเนินงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ของ กยท. โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานอนุกรรมการ CSR เป็นตัวแทนของ กยท. ส่งมอบสนามตระกร้อจากยางพารา พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ CSR ผู้บริหารของ กยท. ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมชูนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา...